ae nào có 2 bài này của châu thanh hát cho mình xin với :
1 : tân cổ Nụ Hồng - 2: tuồng cải lương Sắc hoa màu nhớ.mình tìm hoài không thấy ae nào có cho mình với thank trước.