Những hình ảnh hiếm hoi chụp cảnh đường phố Sài Gòn thời bao cấp (1978)

Mời các bạn xem lại những hình ảnh vô cùng hiếm hoi chụp cảnh đường phố Sài Gòn những năm cuối thập niên 1970 cùa nhiếp ảnh gia người Pháp Jean-Claude Labbé. Đây là thời điểm cả nước đang ở thời kỳ bao cấp, bị quốc tế cấm vận, không có nhiều người nước ngoài tại đây.

Jean-Claude Labbé đã có mặt ở Sài Gòn từ những ngày tháng 4 năm 1975 để ghi lại giờ phút lâm chung của một chế độ. Ngay sau đó, ông chụp lại cuộc sống Sài Gòn những năm tháng đầu tiên sau ngày thống nhất (1975-1978).

Một chiếc xe con thể thao Toyota sports 800 đậu trước Tòa Đô Chánh, lúc này đã trở thành trụ sở UBND

Một chiếc xe Citroën Traction Avant, loại xe được người Việt gọi là Trắc Xông, phổ biến ở Sài Gòn từ thời Pháp thuộc
Một tiệm cafe Sài Gòn
Thời trang lúc này vẫn còn vương lại nét của thời vàng son Sài Gòn

REX Cinema
Rạp Eden, còn Eden Passage lúc này mang tên Bách Hóa Tự Do
Continental Palace lúc này đã đổi tên thành Khách sạn Đồng Khởi

Các quầy bán chợ trời lúc này vẫn còn duy trì

Ảnh: Jean-Claude Labbé/gettyimages

Viết một bình luận