Những hình ảnh thời trang tuyệt đẹp của phụ nữ Việt Nam đầu thập niên 1950 ở Sài Gòn và Hà Nội

Mời các bạn quay ngược thời gian trở về hơn 70 năm trước (trước năm 1954), nhìn lại chân dung người phụ nữ Việt qua bộ ảnh xưa:

Hình ảnh ở Sài Gòn trước 1954:

Hình ảnh phụ nữ Hà Nội những năm đầu thập niên 1950 (1950-1954):

chuyenxua.net biên soạn

Viết một bình luận