Những kiosk trên đại lộ Nguyễn Huệ của Sài Gòn xưa

Với người Sài Gòn, những ki-ốt (kiosk-kiosque) trên đại lộ Nguyễn Huệ ngày xưa là nét chấm phá trong đời sống văn hóa người dân thành phố Hòn ngọc Viễn Đông một thời.

Ki-ốt (kiosk) là gian hàng có mái che vuông vức bốn cạnh, mỗi cạnh 4m, bán băng đĩa, đồ lưu niệm, đồ dùng học sinh, tráng rửa ảnh chụp…

Ngày xưa, không chỉ có đại lộ Nguyễn Huệ có những kiosk này, mà có thể bắt gặp rải rác trên đường Tự Do:

Kiosk bán báo và bánh mì Hương Lan phía trước Bưu Điện

Kiosk sách báo góc Tự Do-Nguyễn Văn Thinh

Những kiosk này đã có từ những năm đầu thế kỷ 20, khi đại lộ Nguyễn Huệ còn mang tên Charner. Không rõ những kiosk này đã bị dẹp bỏ từ khi nào, nhưng nó đã trở thành 1 phần ký ức của người Sài Gòn xưa, nay chỉ còn được nhìn lại qua ảnh xưa.

chuyenxua.net biên soạn

Viết một bình luận